Global Alumni Chapters

UNNC Alumni Chapters 20161207

We have 24 active alumni chapters in many places: London, New York, LA, Hong Kong, Taiwan, Sydney, Melbourne, Madrid, Indonesia, Paris, Shanghai, Beijing, Hangzhou, Shenzhen, Guangzhou, Chengdu, Nanchang, and Ningbo. You can connect with other UNNC alumni by getting involved with an alumni chapter in your local area.

Global Chapter Leaders

 Beijing

 Kathleen TANG

 179701585@qq.com

 Chengdu

 Yang WANG

 179119407@qq.com

 Chongqing

 Kallen ZHOU

 378412713@qq.com

 Fujian

 Ting GU

 gut@live.cn

 Germany

 Xueliu CHEN

 fontanesia.chen@gmail.com

 Guangxi

 Haochenzi ZHANG

469538011@qq.com

 Guangzhou

 Locke LOU

 lockelou@foxmail.com

 Guizhou

 Andy YANG

 1596168848@qq.com

 New York

 Bonnie MA

 bonnie.majie@gmail.com

 Hainan

 Jefferson XU

 jiayuanx@yahoo.com

 Hangzhou

 Natalie SHEN

 89281814@qq.com

 Hong Kong & Macau

Yangli ZHANG

 zacharyzyl@gmail.com

Jiangsu

 Carson XU

 carson_xc@163.com

     

 Melbourne

 Jie FAN

 bettyfan0520@gmail.com

 Nanchang

 Joanna TANG

 joanna850706@hotmail.com

 Sydney

 Alan SHI

sinoyac@outlook.com

 Silicon Valley

 Nick WANG

nickwangxc@gmail.com

 Singapore

 Ke JIANG

jiang.ke@ntu.edu.sg

 Shandong

Hong QI

qihong1129@163.com

 Shanghai

Yangyang PENG

Amelia BAI

shanghaiunncers@163.com

baiyq6@gmail.com

 Shenzhen

 Nathan CHEN

nathanchenbo@icloud.com

 South California

 Shuang LIANG

naansocal@gmail.com

 United Kingdom

Yangyang PENG

shanghaiunncers@163.com

 Wenzhou

 Andy XU

xuxiao@wku.edu.cn

 

If you are interested in creating a new alumni chapter, please contact the Alumni Relations Team (Ningbo). 

Trent Building 226

No.199 Taikang East Road

The University of Nottingham Ningbo China

Ningbo, 315100, China

Email: NAAN@nottingham.edu.cn